JD Software Blog

One device policy - počítač alebo tablet?


Bude mať váš predajný tím k dispozícii všetky nástroje potrebné na manažovanie svojich aktivít v regióne, alebo bude mať k dispozícii mobilné zariadenie s reportovacím systémom? Ak je toto otázka, ktorú musíte vyriešiť a zároveň vaše rozhodovanie podlieha interným predpisom a finančnému rozpočtu, ocitli ste sa v ťažkej situácii. Okrem toho viete, že ani jedna možnosť nie je ideálna.


Na optimálne plánovanie a realizovanie svojich aktivít v teréne potrebuje mať medicínsky reprezentant k dispozícii rôzne typy dát. Od interných nariadení, pravidiel a úloh, cez zoznamy klientov a kvalitatívne informácie o klientoch, po očakávané a reálne vlastné predajné dáta na lekárne, prípadne regionálne predajné dáta vrátane predajov konkurencie a vlastného podielu na trhu.

Okrem plánovania a reportovania aktivít u klientov sa od neho vyžadujú ďalšie činnosti – evidencia dochádzky, výdavkov, knihy jázd, príprava interných reportov a prezentácií ... Je toho celkom dosť. Na efektívnu prípravu podkladov a plánovanie aktivít je vhodné zariadenie s veľkým displejom, externou klávesnicou a myškou – počítač, resp. notebook.

Pre medicínskeho reprezentanta je však dôležité, aby mal pri svojich aktivitách v teréne k dispozícii naplánované aktivity, pripravené materiály a v neposlednom rade, aj zoznam všetkých klientov s históriou vlastných aktivít. Samozrejme potrebuje tiež nástroj na prípravu a odoslanie objednávky podľa zadania klienta. Na prenosné zariadenie v teréne sú iné nároky – malo by byť malé, ľahké, rýchle – tablet.

Zároveň však sú tu obmedzené zdroje pre nákup zariadení. Vaše interné náklady na podporu počítača a tabletu sú (rovnako) vysoké a rozhodnutie centrály je „one device policy“. Reprezentant môže používať iba jedno zariadenie. Musíte rozhodnúť – počítač alebo tablet?

Prichádzame s riešením, ktoré poskytne reprezentantovi pohodlie pri plánovaní aktivít a mobilné zariadenie s požadovanou funkcionalitou v teréne.

Naša mobilná aplikácia je optimalizovaná pre displej s uhlopriečkou 5,4” (a väčšou), akým sú dnes vybavené smartfóny štandardne. Aplikácia obsahuje všetky dáta a moduly, ktoré potrebuje medicínsky reprezentant v teréne (zoznam klientov, profiling klientov, plánovanie a reportovanie aktivít, príprava a odoslanie transferových objednávok, evidencia vzoriek a reklamných predmetov). Reprezentantovi zostáva počítač na plnohodnotnú prácu doma. Mobilnú aplikáciu má v telefóne, ktorý nevyžaduje dodatočné investície, pretože ho ku svojej práci využíva. A telefón nie je v centrále považovaný za ďalšie zariadenie reprezentanta.

Odpoveď na úvodnú otázku teda znie: počítač + telefón.

Chcete vedieť viac? Kontaktujte nás, radi vám zodpovieme všetky vaše otázky.

ETMS Android

Mobile application –
ETMS Android

The ETMS Android system is a full-fledged mobile phone reporting system, so the user - representative and manager - has all the necessary data about customers, activities, sales and orders available in the field. It is the optimal choice for companies that require a "one device policy".

More info

We will help you to succeed.

Just call us, we'll pick the best solution.